Home Të tjera Zgjodhem per ju DO TË VIJË NJË KOHË!

DO TË VIJË NJË KOHË!

 

Omeri r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut savs, ka thënë:

“Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve të shkretëtirës.

Do të shkaktojnë gjakderdhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e keqja që e bëjnë! Nëse ua jep besën për besnikëri – do të mashtrojnë, nëse të drejtohen – do të gënjejnë, nëse ju beson – do të presin në besë, ndërsa kur nuk je me ta – të përgojojnë.

Fëmijët do t’i kenë të pacipë, rinia do të jetë e devijuar, ndërsa
të vjetrit e tyre do të jenë të pamoralshëm – nuk do të urdhërojnë për të mirë as nuk do të largojnë nga e keqja.

Qëndrimi me ta është poshtërim, ndërsa kërkimi prej tyre diçka që është e tyre është varfëri! I miri në mesin e tyre është i humbur, ndërsa i humburi në mesin e tyre është i mirë!

Sunneti për ta është bidat, kurse bidati për ta është sunnet.

Në mesin e tyre, ai që urdhëron në të mirë është i dyshimtë, kurse fasiku (mëkatari) është njeri ndershëm, e besimtari është i shtypur!

Kur njerëzit të fillojnë të sillen në këtë mënyrë, Allahu do të bëjë që mbi ta të sundojnë ata të cilët nëse diçka flasin do t’i vrasin, nëse heshtin do t’i shfrytëzojnë, do t’ua marrin atë që fitojnë dhe do të veprojnë padrejtësisht derisa mbi ta sundojnë!”

(Xhami’ul Ehadith, Es Sujuti, nr.31621)

Previous articlePërgatitu për të qarë shumë!
Next articleI kaloi namazi, e ndëshkoi veten dhe fitoi