Home Kurani dhe Shkenca Si të përballesh sjelljet e këqia të njerëzve ndaj teje?

Si të përballesh sjelljet e këqia të njerëzve ndaj teje?

Si të përballesh sjelljet e këqia të njerëzve ndaj teje?

Që të dëshmosh se Allahu është krijues i veprave, lëvizjeve, qetësive dhe dëshirave të njerëzve. Ajo që dëshiron Allahu bëhet, e ajo që nuk dëshiron nuk bëhet, asgjë nuk lëvizë në qiell e në tokë përveçse me lejen dhe dëshirën e Tij.

Njerëzit janë vetëm mjet i veprave, prandaj shiko se kush ka hedhur ata ndaj teje, e mos shiko veprat e tyre, me këtë do të rehatohesh nga ankthi dhe pikëllimi.

Ibën Tejmije)
J.B.

Previous articleDerisa lumturia të jetë tradita jonë
Next articleLutja e cila nuk të bën dëm asgjë në tokë