Home Të tjera Zgjodhem per ju Si i caktohet njeriut Kaderi para se të lind

Si i caktohet njeriut Kaderi para se të lind

Thotë Muhammedi-paqa dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të-:

“Kur t’i kalon farës(spermës në mitër)dyzet e dy netë, Allahu dërgon një melek që t’ja dhuroi pamjen dhe t’ja krijoi ndëgjimin, shikimin, lëkurën, mishin dhe eshtrat e tij.

Pastaj Meleku pyet: O Zoti im! a djalë, apo vajzë? Pasi Allahu ia cakton gjininë si dëshiron dhe meleku e realizon atë, meleku përsëri pyet:O Zoti im! Egjeli i tij(sa do të jetë)?Allahu cakton sa dëshiron prap,dhe meleku atë e realizon.

Meleku pyet:O Zoti im! Rizku-furnizimi tij(sa do të jetë)? pasi që Allahu gjykon si të dëshiroi,dhe meleku e realizon gjykimin e Tij,në fund meleku del me një libër-fletushkë në dorën e tij që nuk shtohet më në të asgjë(për atë që do të lind,nëse do të lind)dhe nuk pakësohet asgjë”.

Previous articleKush thotë se është vështirë të fitohet xheneti?
Next articleDepresioni dhe lodhja nervore