SHPIFJA NDAJ DIJETARËVE

0
381

Dijetari i shquar Muhammed Ibën El Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

Të përflasësh dijetarët nuk është njëjtë sikur të përflasësh njerëzit e rëndomtë. Nëse përfol një njeri e ke lënduar vetëm atë kurse nëse përfol dijetarët i ke lënduar ata dhe diturinë fetare të cilën e posedojnë. Kjo sepse njërëzit nuk do të kenë besim te dituria e tyre nëse kanë dëgjuar fjalë të këqia për ta.

Po ashtu, fjalët e mira dhe ngritja e dijetarëve është ngritje e fesë dhe diturisë së tyre sepse ata janë bartësit e saj, kurse poshtërimi i dijetarëve është poshtërim i fesë dhe diturisë.

Nëse dijetarët nuk kanë autoritet te njerëzit atëherë nuk merret feja dhe dituria të cilën e posedojnë duke mos pasur vlerë te njerëzit të cilët i nënvlerësojnë dijetarët dhe kështu humbet feja.

Burimi: Shpjegimi i Rijadussalihin / albislam.com

Përktheu nga gjuha arabe: Abdusamed Selimi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here