SHFRYTËZIMI I DHJETË DITËVE TË MUAJIT DHUL HIXHE

0
382

 

Dijetari i madh Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, thotë: Me të vërtetë, veprat e mira në dhjetë ditët e muajit dhulhixhe janë më të vlefshme se sa në dhjetë netët e fundit të Ramazanit. Prandaj, unë me këtë rast, kam dëshirë që t’i përkujtoj vëllezërit e mi muslimanë që të shfrytëzojnë këtë shansë madhështore në këto dhjetë ditë, sepse me të vërtetë shumica e muslimanëve nuk janë në dijeni për vlerën dhe shpërblimin madhështor që kanë këto dhjetë ditë dhe për këtë arsye njërëzve ju kalojnë këto ditë sikurse të jenë ditë të rëndomta prej ditëve të vitit, sikurse nuk kanë ndonjë vlerë të veçantë.

Besimtari duhet që në këto dhjetë ditë të dhulhixhes ta shtojë bindjen ndaj Allahut, t’i shtojë veprat e mira siç janë: namazi, lëmosha, agjërimi dhe të tjera adhurime, që na afrojnë tek Allahu i madhërishëm.

Burimi: Fetvatë e shejh Uthejminit Nurun Ala derb ( 5/2) / albislam.com

Përktheu nga gjuha arabe: Ismail Asllani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here