Home Të tjera Zgjodhem per ju SHFRYTËZIMI I DHJETË DITËVE TË MUAJIT DHUL HIXHE

SHFRYTËZIMI I DHJETË DITËVE TË MUAJIT DHUL HIXHE

 

Dijetari i madh Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, thotë: Me të vërtetë, veprat e mira në dhjetë ditët e muajit dhulhixhe janë më të vlefshme se sa në dhjetë netët e fundit të Ramazanit. Prandaj, unë me këtë rast, kam dëshirë që t’i përkujtoj vëllezërit e mi muslimanë që të shfrytëzojnë këtë shansë madhështore në këto dhjetë ditë, sepse me të vërtetë shumica e muslimanëve nuk janë në dijeni për vlerën dhe shpërblimin madhështor që kanë këto dhjetë ditë dhe për këtë arsye njërëzve ju kalojnë këto ditë sikurse të jenë ditë të rëndomta prej ditëve të vitit, sikurse nuk kanë ndonjë vlerë të veçantë.

Besimtari duhet që në këto dhjetë ditë të dhulhixhes ta shtojë bindjen ndaj Allahut, t’i shtojë veprat e mira siç janë: namazi, lëmosha, agjërimi dhe të tjera adhurime, që na afrojnë tek Allahu i madhërishëm.

Burimi: Fetvatë e shejh Uthejminit Nurun Ala derb ( 5/2) / albislam.com

Përktheu nga gjuha arabe: Ismail Asllani

Previous articleA mund të shkoj bedel në Haxh për babën edhe pse nuk ma ka lanë amanet? –
Next articleShpirtrat janë si ushtarët e rekrutuar…