…SEPSE NJË SHPIRT TË FRESKUAR ME IMAN, NUK ARRINË ‘TA SHKRIJË’ TEMPERATURA!

…SEPSE NJË SHPIRT TË FRESKUAR ME IMAN, NUK ARRINË ‘TA SHKRIJË’ TEMPERATURA!

…SEPSE NJË SHPIRT TË FRESKUAR ME IMAN, NUK ARRINË ‘TA SHKRIJË’ TEMPERATURA!

“Në vitet e 70-ta isha në Beograd për punë zyrtare, aty vërejta një kosovar që punonte punë fizike

dhe agjëronte në 40 gradë celzius.

Ky ishte një ndër shkaqet që pranova Islamin”WP-Word-Muslim

Murad Wilfried Hofmann
(Ish Diplomat Gjerman i konvertuar në Islam)