Home Të tjera Zgjodhem per ju Sadakaja është flladi i besimtarit

Sadakaja është flladi i besimtarit

Transmeton Enesi r.a. se i dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Dera më e mirë e bamirësisë është sadakaja (Mexhmu Zevaid)

Ai që ndanë sadaka do të jetë nën flladin (hijen) e sadakasë së tij në Ditën e Gjykimit.  Transmeton Ukbe ibn Amir se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Çdo njeri do të jetë nën hijen e sadakasë së tij derisa të filloj llogaria mes njerëzve.

Kushtrim Guraj 

Previous articleKur është parë bora në Meke për herë të parë?
Next articleO Zot! Më pastro nga gjynahet e mia, me ujë, borë dhe breshër