Plaka i përshkruan vuajtjet e saja nen rrethimin e rafidive mushrikin

Plaka i përshkruan vuajtjet e saja nen rrethimin e rafidive mushrikin

Syrian_government_denies_new_chemical_attack_claims__149728

http://www.youtube.com/watch?v=5iLShYsJvMA