Thursday, November 30, 2023
...
HomePsikologjia IslameObligimet e nxënësit ndaj Mësuesit dhe anasjelltas

Obligimet e nxënësit ndaj Mësuesit dhe anasjelltas

Obligimet e nxënësit ndaj Mësuesit:
– Nxënësi nuk ecë para mësuesit,
– Nuk ulet në vendin e tij,
– Nuk fillon të flasë ose ligjërojë pa lejen e tij,
– Nuk fletë shumë në prezencën e tij, përveçse me leje,Teacher-erasing-a-whitebo-011
– Nuk e pyet kur është i lodhur,
– Vlerëson kohën e tij dhe,
– Nuk troket në derë (shumë) por prêt me durim derisa të dalë mësuesi vet.

Obligimet e Mësuesit ndaj nxënësit:
– Respekti ndaj rezonit të tij të natyrshëm,
– Pa dallueshmëria në dhënien e diturisë,
– Mëshira dhe butësi ndaj vartësve,
– Falja dhe motivimi për lëshimet,
– Dhënia e shprehisë së punës jo shprehisë mekanike,
– Durimi në të edukuar dhe mësuar ,
– Shembull praktik i asaj që ua mëson,
– Mos ndëshkim dhe qortimi në prezencë të tjerëve.

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular

Recent Comments