O ju të rinj! Merreni këtë porosi Profetike!

0
260

Hadithi i gjashtë Transmetohet nga AbdullahibnMesudi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: i dërguari i Allahut (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “O rini! Ai i cili ka mundësi prej jush që të martohet le të martohet. Sepse martesa është ndihmësi më i mirë për të ruajtur shikimin […]`

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here