Home Të tjera Zgjodhem per ju Mëkatet e popujve të zhdukur –

Mëkatet e popujve të zhdukur –

‘Cdo mëkat nga mëkatet është trashëgimi e një populli nga popujt e zhdukur prej Allahut’

– Homoseksualiteti është trashëgimi nga populli Lutit.

– Marrja e të drejtës me tepricë dhe kthimi i saj me pakicë është trashëgimi prej popullit të Shuajbit.

– Mendjemadhësia në tokë dhe prishja e saj ( me vepra të këqija ) është trashëgimi nga populli i Faraonit.

– Mendjemadhësia dhe padrejtësia janë trashëgimi prej popullit të Hudit.

Pra, mëkatet kanë veshur veshjet e disa prej këtyre popujve, të cilët janë prej armiqve të Allahut. ( Ibn Kajjim el Xheuzije )

Previous articlePërshkrimi i Xhehenemit (tronditese) –
Next articleShtoni në këto ditë tesbihun sepse shpërblimi në këto ditë është i madh