Home Zgjodhëm për ju. Shtoni në këto ditë tesbihun sepse shpërblimi në këto ditë është i...

Shtoni në këto ditë tesbihun sepse shpërblimi në këto ditë është i madh

Dhikret e dhul hixhes

Shtoni në këto ditë tesbihun (subhanAllah) tahmidin (elhamdulilah) tekbirin (Allahu ekber) tehlilin (La ilahe il-lAllah) dhe istigfarin (estagfirullah), sepse shpërblimi në këto ditë është i madh.

Allahu ua pranoftë veprat e mira!!!

“Shumëpërmendësit e Allahut dhe shumëpërmendeset e Allahut, Allahu për ta ka përgatitur falje (mëkatesh) dhe shpërblim të madh.” (El-Ahzab: 35)

Përktheu: Qendra Kur’anore

Previous articleMëkatet e popujve të zhdukur –
Next articleKAPTINA ET TIN – FIKU