A Lejohet Vënia E Më Shumë Se Një Vathi Në Vesh? –

Çështja e shpimit të bulave të veshëve për qëllim zbukurimi është çështje e debatuar në mesin e dijetarëve. Mendimi më i saktë i dijetarëve lidhur me këtë çështje është se lejohet ky veprim me qëllim zbukurimi.

Sa i përket shpimit të dy vrimave në vesh për dy vathë, ndonëse nuk ka ndonjë argument të drejtpërdrejt që do të bënte dallim me shpimin e vetëm një vrime, dijetarët mendojnë se nuk ishte zakon i hershëm i grave myslimane një veprim i tillë, por është një importim nga kulturat e huaja të jobesimtareve, që nga ky prizëm del të mos lejohet. Përveç nëse kjo bëhet kulturë e përgjithshme sa nuk dallohen me këtë fenomen femrat myslimane nga ato jomyslimane.

Kjo ishte përgjigja rreth pjesës së parë të pyetjes, por dëshiroj t’ju përkujtojë se zbukurimi që i lejohet femrës si në gardërobë, e bizhuteri, është lejuar vetëm kur ajo është para burrit të vet si dhe femrave të besueshme. Pra, ato gjëra që lejohen në ndeja të brendshme, nuk lejohen në botën e jashtme. Pra, nuk lejohet bartja e bizhuterisë kur del në rrugë, nëse ato hallhalle, unaza, rrathë etj. duken nga të huajt.

Leave a Reply