FRM:URIMI PËR KURBAN BAJRAM

0
438

FORUMI I TË RINJVE MUSLIMANË
K O S O V Ë

URIMI PËR KURBAN BAJRAM

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave ton

a. Kë e udhëzon All-llahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.

Vëllezer dhe motra. Forumi i të Rinjve Muslimanë – Kosovë ju uron festën e Kurban Bajramit, duke e lutur Allahun Subhanehu ue TeAla që të na pranoj Ibadetet tona dhe që ky bajram të na shtojë dashurin në mes muslimanëve .
Shpresojm që All-llahu është i kënaqur me ne dhe veprat qe i kemi bërë gjatë tërë vitit .

O Allah pranoj Veprat tone që kemi bërë për hire Tëndin… O Allah na prano lutjet që i kemi bërë … O Allah prano namazin që kemi bërë… O Allah ndihmoi muslimanët ku do që janë… O Allah lehtësoja muslimanëve gjendjen dhe dhimbjet që po ua shkaktojnë pabesimtarët si në Palesitnë, Irak, Afganistan,Qeqeni,Siri,Jemen,Libi Somali etj. O Allah liroj sa më pare vëllezërit tanë nëpër burgjet e pabesimtarëve dhe hipokritëve. O Allah pranoi lutjet tona se vetëm Ti je Ai që i pranon lutjetpendimet dhe vetëm Ty te takojne falenderimet.

O Allah forcoje Islamin, mposhti armiqtë e Islamit, ndriqona rrugën për në Xhennet.

Amin Amin Amin.

Sinqerisht dhe me lutje.
Kryesia e FRM-së
26.10.2012

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here