ELEMENTET KRISHTERE E PAGANE NË TEKSTET SHKOLLORE TË SHTETIT “LAIK” TË KOSOVËS...

ELEMENTET KRISHTERE E PAGANE NË TEKSTET SHKOLLORE TË SHTETIT “LAIK” TË KOSOVËS !

Ende mendoni se Kosova është shtet laik ??

(Libri i gjuhës angleze për klasën e tretë të shkollës fillore)

1601111_585521421532233_619434475_n