Home Kurani dhe Shkenca Edukata se si duhet ta edukosh vetveten!

Edukata se si duhet ta edukosh vetveten!

Edukata me vetveten!

1. Llogaritja e vetvetes.
2. Agjërimi i ditës së hëne dhe të enjte
3. Falja e namazit të natës.
4. Thënia e dhikrit dhe mëngjesit dhe mbrëmjes.
5. Falja e namazit të duhasë (paraditës, preferohet prej orës 9 të mëngjesit deri ora 11, 2-4-6 ose 8 rekate).
6. Pastrimi i zemrës nga gjërat që i urren Allahu, xhele ue ala!
7. Ngrënia e hallallit.
8. Largimi nga të gjitha rrugët e haramit.

Shkroi; Halid Ibn Mahmud el Xhuheni
Kontrolloi; Vehid Ibn Abduselam Bali

Suad Shabani

Previous articlePorosia djalit
Next articleMe ajetet e sures El Haxh