Cilët janë njerëzit më të urryer tek Allahu?

Transmetohet nga Ibn Abasi [radijAllahu anhu] se Pejgamberi [salAllahu alejhi ue selem] ka thënë; ‘’Njerëzit më të urryer tek Allahu janë;

Ai që bën shkatërrime në vendin e shenjtë.(Qëllimi është për Qabenë)
Ai që kërkon në Islam të ndjekë traditat e injorancës.
Dhe ai i cili kërkon të derdhë gjakun e dikujt padrejtësisht.’’
(Vargu i haditheve të sakta; 778)./Mesazhi/

Leave a Reply