Home Të tjera Zgjodhem per ju Çfarë duhet bërë nëse frikësohemi në gjumë?

Çfarë duhet bërë nëse frikësohemi në gjumë?

Erdhi një burrë tek Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – dhe iu ankua për disa gjëra të tmerrshme që i shikonte në ëndërr, dhe ai i tha: Kur të shkosh në shtratin tënd thuaj: ‘Eudhu bi kelimatil lahit taammeh, min ghadabihi ue ikabih, ue min sherri ibadih, ue min hemezatish shejatin, ue en jahdurun’.

(Kërkoj mbrojtje me fjalët e plota të Allahut, nga zemërimi i Tij, dhe dënimi i Tij, dhe nga e keqja e robërve të Tij, dhe nga cytjet e shejtanëve dhe të kërkoj që ata të mos më afrohen”) Sahiha: 264

Previous articleMEDITIME KURANORE – 52 | albislam.com
Next articleA DONI T’JU SHTOHET FURNIZIMI?