Home Të tjera Zgjodhem per ju Ç`duhet të themi kur veshim rrobën?

Ç`duhet të themi kur veshim rrobën?

KUR VESH RROBËN:

Elhamdu lil-lâhil-ledhî kesânî hâdhâ (eth-theube) ue rrazekanîhi min gajrri haulin min-nî ue lâ ku- ueh.

(Lavdia i takon Allahut, i Cili më mundësoi të vesh këtë rrobë dhe më furnizoi me të, pa lëvizje dhe pa fuqi nga ana ime)1.

1 Ebu Daudi, Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe. Albani e vlerëson si hadith të mirë. [Njeriu nuk bën dot asnjë lëvizje dhe nuk ka fuqi për asnjë veprim vetëm nëse do Allahu].

Shkeputur nga libri “Mburoja e Muslimanit”/

Previous articleSi të bëhesh i dashur te fëmija yt adoleshent?
Next article05-O ZOTI IM, UNË JAM SHUMË I NEVOJSHËM PËR CFARËDO MIRËSIE QË MË JEP