Home Të tjera Zgjodhem per ju ÇASTI PAS NAMAZIT TË IKINDISË, ÇAST KUR PRANOHEN LUTJET

ÇASTI PAS NAMAZIT TË IKINDISË, ÇAST KUR PRANOHEN LUTJET

Neglizhenca ndaj përfitimit të mirësive dhe begative në këtë çast.

Ibn Kajimi, Allahu e mëshiroftën thotë:

“Ky çast është koha e fundit pas namazit të ikindisë, e shenjtërojnë të gjithë popujt.”
( Zadul mead 1/384)

Ibën Asakiri ka përmendur se:

“Salt ibn Bestam është verbuar, vëllezerit e tij janë ulur për t’u lutur për të pas ikindisë, para akshamit filloi të teshtijë dhe iu kthy shikimi.”
(Tarih Dimeshk)

Përktheu: Hoxhë Ismail Asllani

Previous articleVËRTETIMI I EKZISTENCËS SË XHINDËVE
Next articleMEDITIME KURANORE