Bie borë pas 200 viteve ne Haleb të Sirisë

Bie borë pas 200 viteve ne Haleb të Sirisë

102192_4

102192_3

 

102192_2

 

 

 

 

 

 

102192_5