Home Të tjera Zgjodhem per ju AJO ME TË CILËN MERRESH TREGON POZITËN TËNDE TE ZOTI

AJO ME TË CILËN MERRESH TREGON POZITËN TËNDE TE ZOTI

Nëse dëshiron të dijsh vlerën tënde te Zoti shiko se me çka të ka anguzhuar.

Nëse të ka angazhuar me dhikër, dije se Ai dëshiron të të përmend.

Nëse të ka angazhuar me lexim të Kuranit, dije se Ai dëshiron të të flet.

Nëse të ka angazhuar me adhurime, dije se Ai dëshiron të të afrojë.

Nëse të ka angazhuar me dynja, dije se Ai të ka larguar.

Nëse të ka angazhuar me njerëzit, dije se të ka nënvlerësuar.

Nëse të ka angazhuar me lutje, dije se Ai dëshiron të të jep.

Shiko gjendjen tënde, me çka je i angazhuar! Pozita jote përcaktohet nga ajo me të cilën je angazhuar.

Përktheu nga gjuha arabe: Agim Bekiri

Burimi: albislam.com

Previous articleAnija e Nuhit alejih selam është gjetur pikërisht aty ku thotë Zoti në Kur’an?!
Next articleMOS E ZEMËRO ATË QË E KE MË TË SHTRENJTË