08- O ALLAH NA E PËRMIRËSO PËRFUNDIMIN NË CDO CËSHTJE, NA MBRO NGA POSHTËRIMI I DYNJASË DHE DËNIMI I AHIRETIT

O Allah na e përmirëso përfundimin tonë në çdo çështje, na mbro nga poshtërimi i dynjasë dhe dënimi i ahiretit[1]

  اللهمّ أحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

(Allahume ehsin akibetene fil umuri kuliha, ve exhirna min hizji dunja ve adhabil ahireh)

Kuptimi i lutjes

“O Allah na e përmirëso përfundimin tonë në çdo çështje”, pra, o Allah bëje përfundimin e çdo çështje nga çështjet e mija, të mirë e të bukur. Sepse vepral vlerësohen sipas përfundimit, bëji veprat tona të gjitha të mira, të jenë të pranuara nga Ti, na përqendro në to deri në momentin kur të takojmë me veprat më të mira.

“na mbro nga poshtërimi i dynjasë”, pra, na mbro nga shkatërrimi në dynja, që janë sprovat e dynjasë e mashtrimet e saja, të këqijat, e nga çdo nënçmin, nënvlerësim, e poshtërim.

“dhe dënimi i ahiretit”, pra, nga mbro nga çdo lloj i dënimit prej dënimeve të ahiretit. Kështu që kjo lutje nënkupton shpëtim, siguri nga çdo gjë, ngaqë kush shçëton nga poshtërrimi në dynja dhe dënimi i ahiretit ka fituar ne dy botët, dhe është mborjtur nga çdo e keqe në të dyjat. Andaj kjo lutje është një prej aforizmave, fjalë gjithëpërfshirëse.

Burimi; albislam.com

Përktheu Shpend Zeneli

[1] E shënon Ahmedin 29/171 me numër 17628. Hakimi 3/591. Taberani 33/2/1169. Ibn Hibani me numër 2424 dhe 2425. Bejhakiu 1/359. Dulejmi 1/1141. Hejthemiu 10/178 dhe ka thënë; transmetuesit që I përmend Ahmedi dhe një prej transmetimet e Taberanit janë të besueshëm.

Shpend Zeneli

Leave a Reply