Video me titra shqip: Ndalimi i kerkimit ndihmë nga jomuslimanët-Shejkh Albani

Video me titra shqip: Ndalimi i kerkimit ndihmë nga jomuslimanët-Shejkh Albani

200px-AlAlbani[1]

http://www.youtube.com/watch?v=UJ8s3k7iQno