Video dokumentar: Kush janë në të vërtetë Rafidit e prishur

Video dokumentar: Kush janë në të vërtetë Rafidit e prishur

mobile-tombs-truck

http://www.youtube.com/watch?v=Z8pLRCB-iN8