Home Të tjera Zgjodhem per ju TRI VEPRA QË NUK HYN NË PESHORE DITËN E KIAMETIT

TRI VEPRA QË NUK HYN NË PESHORE DITËN E KIAMETIT

– Tri vepra që nga madhështia e tyre nuk hyjnë në peshore Ditën e Kiametit janë:

1. Durimi.

Allahu i Madhëruar thotë: “Vetëm ata që janë të durueshëm, do të shpërblehen pa masë”. Zumer 10.

Allahu në ajet nuk e përcaktoi sasinë e shpërblimit.

2. Falja e njerëzve.

Allahu i Madhëruar thotë: “Por, atë që fal dhe pajton, e pret shpërblimi i Allahut”. Shura 40.

Allahu në ajet nuk e përcaktoi sasinë e shpërblimit.

3. Agjërimi.

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, e përcjell se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Allahu i Madhëruar ka thënë: Çdo vepër e birit të Ademit i takon atij, përveç agjërimit, ai është i Imi dhe Unë shpërblej për të”.

Në hadith nuk është përcaktuar sasia e shpërblimit.

– Ditën e Ringjalljes do të thirr një thirrës: Ku janë ata, që shpërblimi i tyre pa masë është i garantuar nga ana e Allahut? – Afrohen agjëruesit, durimtarët dhe ata që i kanë falur njerëzit.

– O biri i Ademit, agjëro, bëhu i durueshëm dhe fal, se shpërblimi i takon vetëm se Zotit tënd.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Previous articleFillon me ëndërr, ndërsa përfundon me realitet.
Next articleZëvendësi i Erdoganit i dhuron xhaketën e tij një njeriu i cili kishte të ftohtë