Home Të tjera Zgjodhem per ju TRI VEPRA MADHORE!

TRI VEPRA MADHORE!

Tri vepra në ditën e Gjykimit nuk ka për to peshore (matjen e tyre), përshkak vlerës së madhe të tyre;

1- Falja e njerëzve; nuk iu është kufizuar shperblimi. Allahu thotë: “E kush fal e bën pajtim,shpërblimi i tij ështe te Allahu.” (Shura; 40).

2- Sabri (durimi); nuk iu është kufizuar shperblimi. Allahu thotë: “Me të vërtetë të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa masë.” (Zumer;10).

3- Agjërimi ; nuk iu është kufizuar shperblimi. Për këtë flet hadithi Kudsij nga Pejgamberi, salAllahu alejhi ue selem, se Allahu ka thënë: “Çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit ai është për mua dhe unë shpërblej për të.” Dhe thërret thirrësi ditën e ringjalljes; Ku janë ata që shpërblimin e tyre e kan tek Allahu? Dhe mirren(pranohen) Durimtarët, Agjëruesit , Falësit mes njerëzve.

Nga arabishtja; Ummu Atika

Burimi: albislam.com

Previous articleMiku im (Pejgamberi a.s.) më ka porositur të mos i shikoj ata që janë më lartë se unë (me pasuri, pozitë, shëndet etj.), por t’i shikoj ata që janë më poshtë se unë
Next articleFJALËT E NËNËS-“Unë isha me ty kur linde, ji me mua kur të vdes.”