Home Të tjera Zgjodhem per ju TI JE PENG I VEPRAVE TUA!

TI JE PENG I VEPRAVE TUA!

Allahu i lartësuar thotë:

Secili njeri është pengë i veprës së vet.” (Kur’an 74:38)

Vendos vet vlla/motër, me çka don t’a mbushësh fletorën tënde, peng i cilave vepra dëshiron të bëhesh, s’ka filozofi…vepro mirë, do të korrësh të mirën. Tash jemi në provim, tash është koha, tash e kemi rastin që veprat tona t’i selektojmë dhe t’i zgjedhim, t’i zgjedhim ato të cilat janë më të dashura tek Allahu, të cilat n’a sjellin më së shumti shpërblim dhe dobi në dynja dhe ahiret.

Nëse pyet rreth këtyre veprave, atëherë po mjaftohem shkurtimisht me disa, me shpresë që Allahu të na udhëzoje të gjithëve në vepra të mira. Vetëm Allahu dhuron suksesin!

1- Madhështia e Allahut që e ndien në zemër dhe fjala “La ilahe il-l Allah”.
2- Namazi me përkushtim dhe frikërespekt në kohën e tij.
3- Mësimi i dijës fetare.
4- Leximi i Kur’anit me meditim.
5- Bamirësia ndaj prindërve.
6- Dhikri/Përmendja e Allahut.
7- Ndihma ndaj vëllezërve musliman dhe sjellja e mirë me ta.
8- Kontributi për ndërtimin e një xhamie.
9- Ruajtja e gjymtyrëve nga e ndaluara.
10 – Dashuria për Allah dhe urrejtja për Allah.
11- Mbështetja në Allahun në çdo rast.
12- Namazi natës dhe i duhasë.

O Allah begatoje çdo lexues të këtyre veprave me udhëzim në implementim të tyre ashtu si Ti je i kënaqur!

Falëndërimi i takon vetëm Allahut!

Hoxhë Ardian Elezi

Source link

Previous articleAyam Cemani, pula e zezë e Indonezisë
Next articlePADREJTËSIA NUK HARROHET