T’i falni njerëzit, që ta pastroni zemrën tuaj!

Ai që ua fal njerëzve gabimet, ndjen në veten e tij kënaqësi dhe lumturi si dhe i tilli e pastron zemrën në këtë rast nga mllefi dhe hasedi (xhelozia). I tillë ishte babai jonë, Ibrahimi, alejhi selam, Allahu tha për të: “Kur Zotit të vet (Ibrahimi) iu bind me zemër të pastër.” Kuran – Safat 84.

Allahu ka thënë: “Dhe që u falin (të keqen, gabimet) njerëzve.”  Kuran – Ali Imran 134

Gjithashtu i dërguari i jonë i fundit, Muhamedi, salallahu alejhi ue selam, nuk kishte në veten e tij mllef, xhelozi, hidhërim për askë, Allahu e ngriti në grada të larta të moralit. Allahu e lavdëroi profetin Muhamed duke i thënë:
“Vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali!” Kuran – Kalem 4 .

Leave a Reply