Thënie të bukura nga Ibën Kajim El Xheuzije

Thënie të bukura nga Ibën Kajim El Xheuzije

Atij që nuk i bëjnë sytë dobi, as veshët nuk i bëjnë dobi. • Ndërmjet […]