Me të vërtetë Allahu i ka 99 emra, ai i cili i...

Me të vërtetë Allahu i ka 99 emra, ai i cili i mëson ato përmendësh do të hyj në xhenet.

 

“Me të vërtetë Allahu i ka 99 emra, ai i cili i mëson ato përmendësh do të hyj në xhenet.” [Buhariu 2736 dhe Muslimi 2677]