Si ta ruash shtëpine nga shejtanët

0
236

Imam ibn Baz (Allahu e mëshiroftë) thotë:

“Sa më shumë që anëtarët e një shtëpie ta lexojnë Kuranin, hadithet (fjalët e të Dërguarit), ta përmendin Allahun – subhanAllah, la ilahe il-lAllah (etj), shtëpia tyre është më e ruajtur dhe më larg nga shejtanët.

E nëse shtëpia është e mbushur me shkujdesje (ndaj fesë) dhe me gjëra që e shkaktojnë atë, si: këngët, mjetet muzikale, thashethemet, ajo është më afër shejtanëve, të cilët i inkurajojnë anëtarët e saj në gjëra të kota.”
El-Feuaid El-Ilmijje, 1/142

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here