SHTYLLAT E ISLAMIT | Mjeksia Islame

SHTYLLAT E ISLAMIT | Mjeksia Islame

Shtyllat e Islamit janë pesë:

1. Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij
2. Falja e namazit
3. Dhënia e zekatit
4. Agjërimi i Ramazanit
5. Haxhi, vizita e Shtëpisë së Shenjtë, për atë që ka mundësi