Home Të tjera Zgjodhem per ju SHTËPI PËRPLOT LUMTURI

SHTËPI PËRPLOT LUMTURI

Shtëpi të lumtura janë ato shtëpi të ngritura mbi parimin e thjeshtësisë, larg ngarkesave të ndryshme. Aty realizohen të drejtat e çdonjërit, ju kushtohet rëndësi detyrimeve, ka një pikë hareje, shakaje dhe lozje. Profeti i Allahut nxiste fëmijët të bëjnë garra në vrapim sikur që nxiste edhe shokët e tij. Një rast bëri garra me Aishen dhe ajo e fitoi. Një rast tjetër ia shkoi dhe i tha: kjo është për atë të parën.

Asaj i dha leje të shikonte abisinasit duke luajtur me shtiza deri sa u mërzit duke shikuar. I lejoi të luante me shoqet me kukulla dhe qeshi me fjalët e saj: ati i Sulejmanit kishte flatra.
Shenjat e një gruaje të mirë janë: të respektojë burrin e saj, të jetë gëzim për shikimin e tij, t’ia ruaj nderin dhe pasurinë, të ketë dhembshuri për fëmijët, të kujdeset për bashkëshortin, të mos e ngarkojë përtej mundësive, të mos e teprojë në harxhime.
Nuk prish punë bashkëshortët të përdorin gënjeshtrën gjatë shprehjes së emocioneve ndaj njëri tjetrit nëse kjo gjë forcon lidhjen dhe bashkëjetesën.
Falënderimi ndaj bashkëshortit është detyrim ndërsa e kundërta është mëkat i madh. Kush nuk është mirënjohëse ndaj bashkëshortit, Allahu nuk do ta shikojë.
T’i bësh qefin bashkëshortes është e kërkuar ngase është krijuar nga brinja, drejtimi i plotë e then kurse shikimi i disa gjërave mes gishtave i bën mirë.
Prej gjërave që plotësojnë besimin është sjellja e mirë dhe e butë me bashkëshorten. Shpenzimi për vetveten është lëmoshë, poashtu edhe për bashkëshorten, fëmijët dhe shërbëtorët. Dorështrëngimi është shkak i zënkave, hipokrizisë, sjelljes së keqe, shkeljes së të drejtave dhe rebelimit.

Muhamed b. Seid Basalih
Përktheu nga gjuha arabe: Agim Bekiri

Burimi: albislam.com

Previous articleA dëshiron të jesh pranë Zotit?
Next articleFeja dhe detyra për të ndërtuar opinion publik