Home Zgjodhëm për ju. SHPËRBLIMI I SABRIT!

SHPËRBLIMI I SABRIT!

Ne të gjithë testohemi kohë pas kohe. Në financat, shëndetin, humbje e një të dashuri apo çështje të martesës. Nuk duhet ta harrojmë se Allahu është ai që kontrollon të gjitha gjërat. Në Kur’an thuhet se nëse Allahu i Lartësuar e do një popull, Ai i vë ata në sprova. I teston ata dhe i vendos ata në vështirësi.
Allahu i Lartmadhëruar dhe i Drejtë thotë në Suren Bekare:

“Dhe Ne me siguri do t’ju sprovojmë me frikën dhe urinë, me humbjen e pasurisë, jetëve dhe fryteve, por i japim lajme të mira atij i cili kur e godet fatkeqësia thotë: “Ne me të vërtetë i përkasim Allahut dhe vërtet tek Ai ne do të kthehemi. “Ata janë ata mbi të cilët janë bekimet nga Zoti i tyre dhe mëshira. Dhe janë ata që janë udhëzuar me drejtësi.”
[Kur’ani 2: 155]

Pra, në kohë të vështirsisë kur mendoni se gjithçka është humbur dhe nuk ka shpresë. Mos harroni të keni durim. Në kohën e caktuar Allahu do t’ju lehtësojë nga të gjitha shqetësimet. Dhe ju do të merrni shpërblime të pamasa.

Previous articleSHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS!
Next articleSI TUA MËSOJMË KUR’ANIN FËMIJËVE?