Home Zgjodhëm për ju. SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS!

SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS!

1. Largimi nga adhurimi i Allahut dhe preokupimi me gjynahe.
2. Dashuria ndaj dynjasë dhe përkujdesja për të dhe shpresa e gjatë.
3. Harresa e ahiretit dhe begatitë e saj.
4. Preokupimi me atë që e shkatërron zemrën. Gjërat që e shkatërrojnë zemrën janë pesë: Përzierja e tepërt me njerëz, shpresat e kota, lidhja jo me Allahun, ushqimi i tepërt dhe gjumi i tepërt!
5. Dembelia dhe përtacia në kryerjen e adhurimeve.
6. Mos ndikimi nga ajetet e Kuranit, as nga ajetet kërcënuese dhe as nga ajetet inkurajuese!
7. Shkujdesja! Ajo është sëmundje shumë e rrezikshme.
8. Shoqërimi i shokëve të ligë dhe ulja në ambiente shkatërruese.
9. Harresa e vdekjes dhe dhembjeve të saj, dhe varrit, dhe jetës pas saj!

Previous articleRREGULLAT E LUMTURISË JANË TETË!
Next articleSHPËRBLIMI I SABRIT!