Shkatërrimi i popullit bëhet me uljen e nivelit të arsimit

Shkatërrimi i populli, nuk ka nevojë të bëhet vetëm me bombë atomike, apo me ndonjë raket nga një distancë e largët.

Por mund të bëhet me uljen e nivelit të arsimit si:
Duke lejuar nxënësit të kalojnë provimet pa mesuar pra duke kopjuar.
Shembuj:

* Vdes i sëmuri në dorën e mjekut që ka kaluar provimet duke kopjuar.

* Rrënohen shtëpitë nga dora e inxhinierit që ka kaluar provimet duke kopjuar.

* Humb pasurin si pasojë e kontabilistit që ka kaluar provimet duke kopjuar.

* Shkatërrohet feja nga dora e Teologut që ka kaluar provimet duke kopjuar.

* Humb drejtësia nga dora e gjykatësit që ka kaluar provimet duke kopjuar.

* Shpërndahet injoranca nga dora e mësuesit që ka kaluar provimet duke kopjuar.

” Ska dyshim se shkatërrimi i arsimit është shkatërrimi i popullit në tërësi”
Përshtati Sulltan Pajaziti-/Mesazhi/

Leave a Reply