Home Të tjera Zgjodhem per ju SHKATËRRIMI I KËSHTJELLËS ALAMUT

SHKATËRRIMI I KËSHTJELLËS ALAMUT

27 Sheval të vitit 654 h

Këtë kështjellë, të shkatërrimit dhe atentateve ndaj udhëheqësve të hilafetit, e shkatërroi udhëheqësi i tatarëve Holako gjatë fushatës së tij ushtarake për ta pushtuar botën Islame.

Kalaja Alamut është një prej kështjellave më të njohura të historisë Islame. Ajo ishte qendra e lëvizjes së Hashashinëve të njohur me atentatet dhe likuidimet fizike në botën Islame madje edhe në perendim.Themelues i kësaj lëvizjeje është njeriu që quhej Hasan Al Sabah, me prejardhje persiane, përkrahës i sektës Fatimide. Në periudhën kur me Egjiptin sundonte El Muste’li El Fatimi qëndroi në Egjipt dhe aty i morri mësimet të sektit të tij të devijuar. Pas ngatërresave që rezultuan me ndarjen sektin Fatimid në dy grupe (Nizarije dhe Muste’lije) Al Sabahi e përkrahi grupin Nizarij. Në vijim ai u largua prej Egjiptit dhe u kthye në Asfehan. Pasiqë mashtroi një grup pasuesish ai e pushtoi kështjellën Alamut në afërsi të Asfehanit dhe me anë të narkotikut hashish e siguroi mbështetjen e tyre për operacionet e tij të fëlliqura. Sulltani selxhuk Melikshah ishte i pari i cili mendoi ta sulmon këtë kështjellë por hoqi dorë. Vrasja e vezirit të madh Nidhamul Mulk ishte goditja e parë e madhe e Hashashinëve. Pas saj vijuan edhe shumë atentate ndaj halifëve, vezirëve, dijetarëve, të devotshmive. Nuk ngeli asnjë njeri i ndershëm që të mos ishte cak i komploteve tyre të ndyra. Me thirrjen e tyre të devijuar dhe me taktikën e atentateve Al Sabahu arriti të pushtojë edhe kështjella tjera afër Alamutit dhe krijoi një qendër të lëvizjes Ismailite Nizariste. Në vitin 518 h. Al Sabahi ndërroi jetë dhe pas tij vijuan trashëguesit e tij deri te imami i tetë i tyre i cili quhet Ruknudin Hurshah. Në kohën e tij Holako filloi të mendoi rreth sulmit kundër botës Islame. Kur Holako arriti të pushtojë pjesët lindore të botës Islame Ruknudin Hurshah pranoi t’i nënshtrohet Holakos. Atij ia dorëzoi çelësat e kështjellave dhe depove, pasiqë e pranoi këshillën e Nasirudin Tusiut. Nasirudini së bashku me Ibën Alkamiun, këshilltarin e halifit Muste’sim, kishin vendosur ta ndihmojnë Holakon kundër halifit Abasit. Prandaj kishin frikë se Ruknudini mundet me dërgu ndonjë prej atentatorëve për ta mbytur Holakon dhe me një tradhti e mashtruan Ruknudinin ta dorëzojë kalanë.

Pasiqë i morri në dorë çelësat e Alamutit Holako e burgosi Ruknudinin dhe e dërgoi tek kani Munkutemr i cili e mbyti duke e masakruar. Pastaj Holako me natyrën e tij shkatërruese urdhëroi shkatërrimin Alamutit dhe kështjelllave që ishin pjesë e kësaj qendre të fëlliqur. Prej këshilltarëve të Ruknudinit, Holako i zgjodhi Husamudin Felekiun dhe Nasirudin Tusiu dhe ata ishin lëvizësit kryesor në shkatërrimin e halifatit Abasit. Nasirudin El Tusi ishte ai i cili e bindi Holakon ta sulmojë Bagdadin dhe ta mbys halifin Muste’sim, pasi që vet udhëheqësi tatar kishte frikë nga një vepër të tillë.

Burimet: El Bidaje ve Nihaje, Xhamiut Tevarih, En Nuxhum Ez Zahire, Et Tarih El Islami

www.islammemo.cc

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

Previous articleKOMPJUTERI DHE IMAMI…
Next articleSATANIZMI-RREZIKU PËR RININË