Home Të tjera Zgjodhem per ju SHKAQET QË NDIHMOJNË ULJEN E SHIKIMIT

SHKAQET QË NDIHMOJNË ULJEN E SHIKIMIT

Shkaqet që ndihmojnë uljen e shikimit nga haramet, janë:

1. Frika nga Allahu xhele ue ala.
2. Stolisja me devotshmëri.
3. Largimi nga shkaqet që ndikojnë në mosuljen e shikimit.
4. Vetëdijësimi i muslimanit se me mosuljen e shikimit ai goditet me pikëllim.
5. Vetëdijësimi i muslimanit se shikimi në haram është i ndaluar dhe llogaritet zina e syrit.
6. Falënderimi i dhuntive tê Allahut, posaqërisht dhuntia e syrit.
7. Agjërimi.
8. Martesa.
9. Lutja dhe kërkimi i mbrojtjes nga Allahu për këtë sprovë.
10. Frika nga përfundimi i keq.
11. Shoqërimi me shokë të devotshëm.
12. Largimi nga shoqëria e shthurur dhe e prishur.

Dr. Mustafa Murad

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

Previous articleMOS E FYENI KOHËN
Next articleTRI FORMAT E LUTJES GJATË TESHTITJES