Shfrytëzo pesë çështje para se të zëvendësohen me pesë çështje tjera!

Shfrytëzo pesë çështje para se të zëvendësohen me pesë çështje tjera!

Transmeton Ibn Abasi r.a. se Muhamedi a.s. ka thënë: “Shfrytëzo pse çështje para se të zëvendësohen me pesë çështje tjera:

Jetën para vdekjes;
Shëndetin para sëmundjes;
Kohën e lirë para se të bllokohet;
Rininë para pleqërisë dhe
Pasurinë para varfërisë”. (Sahihë Xhamië, Albani, 1077)