Home Të tjera Zgjodhem per ju SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË MIRË | Besimtari.com

SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË MIRË | Besimtari.com

MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 23 )

Prej shenjave të përfundimit të mirë, janë;
1. Përfundimi i jetës duke thënë fjalën e fundit; La ilahe ilAllah (Nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut).
2.Rënia shehid në rrugën e Allahut.
3. Vdekja në natën e Xhumasë.
4. Vdekja në ditën e Xhuma.
5. Vdekja me djersë në ballë.
6. Vdekja nga sëmundja e murtajës.
7. Vdekja nga sëmundjet e ndryshme të barkut.
8. Vdekja duke mbrojtur nderin.
9. Vdekja duke mbrojtur pasurinë.
10. Vdekja duke mbrojtur vetveten.
11. Vdekja duke kryer ndonjë nga veprat e mira.
12. Vdekja në ujë (fundosja).
13. Vdekja nga sëmundja e tuberkulozit.
14. Vdekja në islam, duke qenë i kapur pas Kur’anit dhe Sunetit.
15. Vdekja nga shembja e ndonjë objektit (shtëpia, etj).
16. Vdekja nga djegia (shtëpisë, etj).
17. Vdekja (e gruas muslimane) gjatë periudhës së shtatëzanisë.
18. Vdekja (e gruas muslimane) gjatë momenteve të lindjës.
19. Vdekja në periudhën e lehonisë (pas lindjes së fëmijës).

Shejh Abdulaziz Ibën Muhamed Ibën Abdullah es Sed’han

Nga arabishtja: Suad B. Shabani

Burimi: albislam.com

Previous articleErtan Shakiri prezenton Ilahin e re “Pse nuk je i lumtur”
Next articleRASTET KUR PËLQEHET MARRJA E ABDESIT | Besimtari.com