Sa skllevër ka liruar Muhammedi alejhis-selam?

0
265

Muhammedi, alejhis-selam, në jetën e tij u mundua shumë ta luftojë skllavërinë, e cila ishte një përditshmëri në atë kohë. Ndaj, ­nuk duhet habitur që ai liroi ndërmjet 100 deri në 200 skllevër, domethënë, më së paku 70 burra dhe 30 femra. Nuk dihet numri i saktë për shkak se shumë skllevër të liruar bartnin emra të njëjtë. Në të vërtetë, shumë skllevër të çliruar nuk i dinin as emrat e prindërve të tyre, kështu që ata njiheshin vetëm nga emrat e tyre ose emrat e fëmijëve të tyre. Më poshtë sjellim emrat e skllevërve të liruar nga Muhammedi a.s.:

a) Meshkuj:

1) Zejd Ibën Harith,

2) Usame ibën Zejd ibën Harith,

3) Selman el-Farisi (Persiani),

4) Sefine,

5) Ebu Abdullah Theuban Ibën Buxhud,

6) Shukran el-Habeshi (Etiopian),

7) Ebu Rafi’ Ruvejfi el-Kibti (Egiptas),

8) Ebu el-Behijj Rafi’ Ibën Ebu Rafi’,

9) Ubejdullah Ibën Ebu Rafi’,

10) Eslemi,

11) Ebu Mesruh Enese,

12) Ebu Kebshe Sulejm,

13) Ebu Muvejhibe el-Muzeni,

14) Rebah el-Esved (zezaku) en-Nubi,

15) Mid’am el-Esved,

16) Ebu Dumejre ed-Dumeri,

17) Jesar er-Rai en-Nubi,

18) Kerkere en-Nubi,

19) Ebu Asib Ahmer,

20) Erbed,

21) Esed,

22) Eslem Ibën Ubejd,

23) Eflexh,

24) Ebu Marija Endxheshe el-Habeshi,

25) Enes,

26) Ejmen Ibën Ummu Ejmen, vëlla nga nëna e Usame Ibën Zejdit,

27) Badam,

28) Ebu Abdullah Bedër,

29) Sa’lebe Ibën Abdurrahman el-Ensari,

30) Hatim,

31) Devs,

32) Ruh Ibën Sender,

33) Ruman er-Rumi (Romak / Bizantin),

34) Ruvejfi’,

35) Ebu Jesar Zejd Ibën Bevla,

36) Ebu Selam Salim el-Hashimi,

37) Sa’di,

38) Ebu Dumejre Sa’d El-Himjeri,

39) Seid Ibën Zejd,

39) Seid Ibën Mina,

40) Seid Ibën Kindir

41) Ebu Kindir Selman Ibën Rebia,

42) Sender,

43) Shem’un, prindi i Rejhanes, skllaves së sipërpërmendur të të Dërguarit,

44) Shenbe (Senbe),

45) Salih Ibën Adijj,

46) Ubejdullah (Abdullah) Ibën el-Gafir,

47) Abede,

48) Ubejdullah Ibën Eslem el-Hashimi,

49) Ubejd,

50) Amrun (Amr),

51) Isa,

52) Gajlan,

53) Fedale el-Jemani,

54) Kafiz,

55) Ebu Rushdin Kurejb Ibën Ebrehe,

56) Me’bur el-Kibti el-Hasijj, kushëri i Marija Koptes, që Muhammedit a.s. ia dhuroi Mukaukisi,

57) Muhammed Ibën Abdurrahman,

58) Muhammed Majahi el-Farisi,

59) Muhammed,

60) Mekhul,

61) Ebu Abdurrahm Mihran,

62) Mejmun,

63) Ebu es-Saib Nafi’,

64) Nafi’,

65) Nubejh,

66) Nebil,

67) Ebu Bekre Nufej’ Ibën Harith Eth-Thekafi,

68) Nufejl,

69) Nufejk,

70) Huzmuz Ibën Mahana el-Farisi,

71) Hisham,

72) Vakid,

73) Verdan,

74) Jesar Ibën Jezid,

75) Ebu Esile,

76) Ebu Beshir,

77) Ebu Rafi’,

78) Ebu es-Semh Ijad,

79) Ebu Safijje,

80) Ebu Kajla,

81) Ebu Lubabe,

82) Ebu Lubabe,

83) Ebu Lekit,

84) Ebu el-Hind el-Haxhxham,

85) Ebu el-Jusr etj.

b) Femra:

1) Ummu Ejmen Bereka, nëna e Usame Ibën Zejdit,

2) Ummu Rafi’ Selma,

3) Mejmuna bint Sa’d,

4) Hudra,

5) Radva,

6) Rezina,

7) Emetullah bin Rezina,

8) Ummu Dumejre,

9) Mejmuna bint Ebu Asib,

10) Marija e sipërshënuar (Merjem) Kopteja,

11) Rejhane e sipërshënuar,

12) Hafsa, gjyshja e Hafs Ibën Seidit,

13) Umejma,

14) Rekana,

15) Revda,

16) Revda,

17) Saibe,

18) Marija, nëna e Er-Rubabe,

19) Marija, gjyshja e El-Musenna Ibën Salih Ibën Mihran,

20) Mevhiba,

21) Nevba,

22) Ummu Ajjash,

23) Serijja,

24) Serijja etj.

Autor: Jusuf Xhafiq

Burimi: imam.ba

Përktheu: Lutfi Muaremi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here