Pse fëmiu refuzon të pij nga gjiri i nënës?

Pse fëmiu refuzon të pij nga gjiri i nënës?

Kjo ndodh për njërën nga këto arsyje:

1- Mësyshi i nënës. Nëse nëna i jep gji fëmiut në prezenc të dikujt, ka mundësi që qaj person ti bjer mësysh nënës së fëmijës, dhe në këtë rast qumshti i gjinit e ndrsyhon shijen dhe fëmija nuk dëshiron të pij nga gjiri i nënës. Ka mundësi nëse syshi është shum i fort që tja humb qumshtin tërësisht nënës.

2. Shkaku i dytë është nëse nëna është e prekur nga Sihri, dhe në këtë rast tek disa fëmij ndikon që mos ta merr gjirin e nënës. Në të dyja rastet duhet së pari ti lexohet kuran nënës dhe pastaj fëmijës, dhe inshallah do të shërohen.

3. Nëse vet fëmiu ka mësysh. Në këtë rast fëmiu nuk e merr as gjirin e nënës mirepo nuk dëshiron të pij apo të haj asgjë. Këtu duhet ti lexohet fëmiut kuran dhe inshallah nuk do të ket problem.

Eroll Nesimi