Home A e dini se “Pika me e ulët e tokës” E vërteta në Kuran para...

“Pika me e ulët e tokës” E vërteta në Kuran para shumë vitesh…

Shqip

”Elif, Lam, Mim. Bizantinët (romakët) u mundën,
në tokën më të ulët (afërt), por pas disfatës së tyre,
ata do të triumfojnë brenda pak viteve.(Qur’an, 30:1-4)”

Një tjetër mrekulli e shpallur në këtë ajet është një dukuri gjeografike që nuk mund të njihej prej askujt në atë kohë.
Në ajetin e tretë të sures Er-Rum tregohet se romakët pësuan disfatë në vendin më të ulët në Tokë. Fraza ”Edna el-erd” në arabisht është interpretuar në mjaft përkthime si”vendi më i afërt”. Por ky nuk është kuptimi i drejtpërdrejtë i shpalljes në origjinal, por është më tepër një kuptim figurativ i saj. Fjala”Edna” në arabisht vjen nga fjala ”denij” që nënkupton ”i ulët”, ndërsa ”edna” do të thotë” më i ulti”, ndërsa ”Erd” do të thotë ”tokë”. Kështu që shprehja ”Edna el Erd” do të thotë”vendi më i ulët në Tokë”. Fakti më interesant është se etapat më të rëndësishme të luftës së zhvilluar ndërmjet bizantinëve dhe persëve, në të cilën bizantinët u mundën dhe si pasojë humbën Jeruzalemin, kanë ndodhur me të vërtetë në pikën më të ulët të Tokës. Ky rajon specifik është shtrati i Detit të Vdekur, apo Liqenit të Lutit, i cili ndodhet në pikën e bashkimit të Sirisë, Palestinës dhe Jordanisë. ”Deti i Vdekur” shtrihet 417 metra nën nivelin e detit dhe metë vërtetë është vendi më i ulët në Tokë. Kjo nënkupton se bizantinët u mundën në pjesën më të ulët të Tokës, ashtu siç thuhet në Kuran. Pjesa më rëndësishme është fakti se lartësia e Detit të Vdekur mund të matet vetëm me pajisjet teknike moderne. Më parë ishte e pamundur të dihej se ajo ishte pjesa më e ulët e sipërfaqes së Tokës.

A nuk është ky një argument bindës se Kurani është me të vërtetë një shpallje hyjnore…

————————————————————————————————————-

English

“Alif, Lam, Mim. The Romans have been defeated in the lowest land, but after their defeat they will be victorious within three to nine years. The affair is Allah’s from beginning to end. (Qur’an, 30:1-4)”

Another miracle revealed in these verses is the announcement of a geographical fact that could not have been known by anyone at that time: that the Romans had been defeated in the lowest region of Earth. This Arabic expression adna al-Ard is interpreted as “a nearby place” in many translations. However, this is not the literal meaning, but rather a figurative interpretation. The word adna, derived from the word dani (low), means “the lowest”. The word ard means “the world.” Therefore, adna al-ard means “the lowest place on Earth.”

Some interpreters of the Qur’an, considering the closeness of the region in question to the Arabs, prefer the “closest” meaning of the word. However, the actual meaning indicates a very important geological fact: The Dead Sea, one of the regions in which the Byzantines were defeated in 613-14, is the lowest region on Earth.180

As stated earlier, for Christian Byzantium, the loss of the True Cross was the heaviest blow in that defeat in Jerusalem, located near the shores of the Dead Sea.

The Byzantines and the Persians actually fought at the Dead Sea basin, which is situated at the intersection point of the lands belonging to Syria, Palestine, and Jordan. At 417 meters below sea level, the Dead Sea is the “lowest” place on Earth’s surface.181

However, as only modern measuring methods and equipment can prove this fact, it would have been impossible for anyone living at that time to realise this truth. Yet, the Qur’an states clearly that this region was the “lowest land” on Earth and thereby provides further evidence that it is the Word of Allah.

What is the lowest point in the world?
http://geography.about.com/library/faq/blqzlowestpoint.htm

Previous articleMEDITIME KURANORE
Next articleHadith madheshtor qe te mbush zemren plot dashuri per Allahun