Home Të tjera Zgjodhem per ju Përgëzoji durimtarët

Përgëzoji durimtarët

Falënderimet dhe lëvdatat i takojnë Allahut, Një të Vetmit! Paqja, mëshira dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhamedin, pas të cilit nuk ka profet tjetër! E në vijim: Durimi është gjysma e besimit, është morali më fisnik me të cilin zbukurohet njeriu. Me anë të durimit njeriu bëhet i qëndrueshëm në rrugën e […]

Previous articleNjë tregim …
Next articleTrajtimi i migrenës me këna ashtu si këshilloji Muhamedi alejhi selam