Home Të tjera Zgjodhem per ju Pasuria, Suksesi dhe Dashuria

Pasuria, Suksesi dhe Dashuria

Kishte dalë një grua nga shtëpia e sajë dhe kishte parë tre pleq me mjekra të bardha e të gjata, të ulur në oborrin e shtëpisë së saj dhe asnjërin prej tyre nuk e njihte!

Gruaja filloi t’i pyesë: Mendoj se nuk ju njoh, por dukeni se jeni të uritur! – urdhëroni, hyni (brenda) që te hani ushqim!

Ata pyetën: A është aty i zoti i shtëpisë?

Gruaja u përgjigj: Jo, ai është jashtë.

Pleqtë atëherë thanë: Ne nuk mundemi të hyjmë.

Pastaj, në mbrëmje kur u kthye burri, gruaja i tregoi se ç’kishte ndodhur.

Burri i tha: Shko dhe thuaj që të hyjnë!

Gruaja, doli dhe kërkoi nga ata që të hyjnë, pasi që burri kishte ardhur.

Ata (pleqtë) ia kthyen: Ne nuk hyjmë në shtëpi së bashku.

Gruaja (i pyeti): Pse?

Njëri prej tyre ia sqaroi duke thënë: Ky e ka emrin “Therve-Pasuria” dhe ia drejtoi gishtin tregues shokut të tij, ndërsa ky është “Nexhah-Suksesi” dhe bëri me shenjë drejt shokut tjetër, e unë jam “Mehabe-Dashuria”, dhe vazhdoi duke thënë “Tani, konsultohu me burrin tënd se kush prej nesh ka të drejtë (dëshiron) që të hyjë në shtëpinë tuaj”!

Hyri gruaja në shtëpi dhe e lajmëroi burrin për atë që i thanë ata (pleqtë).

Bashkëshortin e kaploi gëzimi dhe tha: Ah, sa e mirë është kjo, pasi është kështu le të hyjë Pasuria! Le të hyjë dhe ta mbushe shtëpinë tonë me pasuri!

Gruaja e kundërshtoi dhe i tha: I dashur, pse nuk e thërrasim Suksesin?

E gjithë kjo bisedë ishte në prezencën e nuses së djalit të tyre, e cila ishte në një kënd të dhomës e cila me shpejtësi e dha një propozim tjetër, tha: A s’është më mirë ta thërrasim Dashurinë? – kështu shtëpia jonë do të mbushet me dashuri!

Bashkëshorti atëherë tha: Ta marrim propozimin e nuses se djalit tonë!
Grua, dil dhe thirre Dashurinë, le të hyjë si mysafiri ynë.

Gruaja doli dhe tha: Cili nga ju jeni Dashuria? Kërkoj të futet brenda dhe të jetë mysafiri ynë!

U ngrit Dashuria dhe filloi të ecë drejt shtëpisë. Pastaj, u ngritën edhe dy të tjerët (Pasuria dhe Suksesi)!

Gruaja e çuditur i pyeti Pasurinë dhe Suksesin: Unë e thirra vetëm Dashurinë, pse po hyni edhe ju bashkë me atë?

Dy pleqtë ia kthyen: Sikur ta thërrisje Pasurinë apo Suksesin, patjetër ne të dy do të mbeteshim jashtë, por pasi që thirre Dashurinë, ku shkon ajo shkojmë edhe ne bashkë me atë.

Previous articleSi mund ta shoh Pejgamberin alejhi selam në ëndërr
Next articleSi erdhi njeriu deri më sot në bazë të ideologjisë fetare?