Home Të tjera Zgjodhem per ju NXITJE PËR TË MËSUAR DISPOZITAT E HAXHIT

NXITJE PËR TË MËSUAR DISPOZITAT E HAXHIT

Ka thënë Dijetari i shquar Ibën el Uthejmin, Allahu e mëshiroftë: sa mirë do ishte nëqoftëse haxhinjët do kishin mësuar dispozitat e haxhit para se të udhëtonin për haxh dhe të adhuronin Allahun me dituri dhe të realizonin pasimin e të Dërguarit, paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të!

Nëqoftëse ndokush dëshiron të udhëtojë në ndonjë shtet do të kish pyetur për rrugën në mënyrë që të arrijë sipas atij udhëzimi, e si qëndron puna e atij që dëshiron të ndjekë rrugën që të shpie tek Allahu i Madhërishëm dhe te xheneti i Tij? A nuk është më e duhur të pyet për të para se të fillojë, ashtu që të arrij synimin?!

Burimi ‘Disa nga gabimet që bëjnë haxhinjët’

albislam.com
Përktheu nga gjuha arabe: Abdusamed Selimi

Previous articleCilat janë lutjet të cilat nuk refuzohen?
Next articleImagjino sikur unë dhe ti të ishim në këtë ngjarje! –