Home Të tjera Zgjodhem per ju Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija

Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija

Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija

Cila është grada e saktësimit të këtij hadithit dhe kush është kuptimi i tij: “Nuk do të ndodh Kiameti vetëm se mbi krijesat më të këqija te Allahu.”?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Hadithi është autentik. E transmeton imam Hakimi në “El-Mustedrak”[1] dhe ka thënë: “Zinxhiri i tij është autentik.”

Kuptimi i tij është i qartë: Në kohën e fundit kur të ndodh Kiameti do të merren shpirtrat e besimtarëve, siç transmetohet në hadith, dhe nuk do mbesin (në tokë) veçse jobesimtarët. Dhe mbi ta do të ndodh Kiameti

Pyetje: Hadithi tjetër: “Nuk do të ndodh Kiameti deri në tokë të ketë njerëz që thonë Allah, Allah”.[2]

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Nuk do të ndodh Kiameti veçse mbi krijesat më të këqija dhe jobesimtarët. Ndërsa besimtarëve do u merren shpirtrat para kësaj.

“El-Munteka min fetaua fadileh esh-Shejh Salih bin Feuzan bin Abdullah el-Feuzani” vëll. 1

Përktheu: Unejs Sheme

Previous articleKapsllëku (konstipacioni) | Mjeksia Islame
Next articleDy përfundime të ndryshme