Home Të tjera Zgjodhem per ju NJERIU MES VETMISË DHE SHOQËRISË

NJERIU MES VETMISË DHE SHOQËRISË

Robi duhet të ketë kohë të caktuar që vetmohet me veten tij, në lutje, dhikër, namaz, meditim, llogaritjen e vetes, përmirësimin e zemrës dhe çfarë e shqetëson atë nga veprat që i takojnë atij, kjo ka mundësi të bëhet në shtëpi, ashtu siç ka thënë Tavusi: “Vendqëndrimi i njeriut është shtëpia e tij, në të cilën është e kufizuar shikimi dhe gjuha e tij.”, ose në vende jashta shtëpis së tij.

Kontakti i vazhdueshëm me njerëzit është gabim.

Vetmija e vazhudeshme nga njerëzit është gabim.

Ajo që është më dobishme në këtë çështje është sasia e duhur sipas personit dhe gjendjes se ku gjendet njeriu dhe kjo ka nevojë për një rishikim të veçantë.

Shejhul-islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë

Përktheu dhe përshtati: Amir Shabani

Previous articlePAQJA QOFTË MBI KËTO ZEMRA
Next articleO TI I DHËNË PAS ALKOOLIT, MOS I HUMB SHPRESAT!