Nëse Kemi Harruar Të Marrim Gusëll Por Jemi Pastruar, A Llogaritet Ky Pastrim? –

0
380

Nëse njeriu lahet dhe pastrohet, por nuk e bën nijet për gusël, gusli i tij nuk pranohet. Ngase gusli është ibadet, dhe para tij patjetër duhet të bëhet nijet.

E nëse njeriu lahet për shkak të pluhurit, apo djersëve, apo ndonjë arsye tjetër, duke harruar se ka qenë i papastër (xhunub),

dhe nuk bën nijet për gusël, ai duhet të lahet edhe njëherë me nijet të guslit.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here